Báo cáo Hạnh phúc Thế giới 2018 (2018 World Happiness Report) hàng năm được Mạng lưới Giải pháp Phát triển Bền vững Liên Hợp Quốc công bố. Theo đó chỉ số hạnh phúc của mỗi quốc gia dựa trên các yếu tố: tổng sản phẩm quốc nội trên đầu người, tuổi thọ, quyền tự do, sự hào phóng, phúc lợi xã hội và tình trạng tham nhũng.

5 đất nước hạnh phúc nhất thế giới

5 đất nước hạnh phúc nhất thế giớiNguồn link

Thêm trả lời