Thay vì quảng trường Thời Đại, đại lộ Danh Vọng ở Mỹ, du khách hãy đến các bảo tàng để tìm hiểu rõ hơn lịch sử, văn hóa nước này.Nguồn link

Thêm trả lời