Bạn cần cẩn trọng đồ đạc để tránh mất cắp, chú ý từng bước khi tham quan các di tích lịch sử và mua bảo hiểm du lịch.Nguồn link

Thêm trả lời