Chiếc burger được đặt theo tên hai nhà lãnh đạo Mỹ – Triều, kết hợp nguyên liệu đặc trưng của ẩm thực 2 quốc gia.Nguồn link

Thêm trả lời