TTO – Bộ Du lịch Campuchia yêu cầu các biển quảng cáo của doanh nghiệp tại tỉnh Preah Sihanouk phải in chữ Khmer cỡ lớn nhất ở trên cùng, rồi mới đến tiếng Anh và các tiếng khác nếu có.Nguồn link

Thêm trả lời