Dinh Độc Lập, một địa chỉ du lịch “phải đến” tại TP.HCM với nhiều du khách quốc tế – Ảnh: AFP World Travel & Tourism Council (Hội đồng Du lịch và lữ hành thế giới) phối hợp với Công ty bất động sản thương mại JLL đưa ra bản báo cáo Destination 2030 (Điểm đến 2030)…