Ít ai biết quần đảo Galápagos là nơi truyền cảm hứng để nhà khoa học Charles Darwin tìm ra thuyết tiến hóa. Nơi đây có những sinh vật không được tìm thấy ở bất cứ vùng đất nào khác trên Trái Đất, với hệ sinh thái dễ tổn thương dường như trở thành một miền đất…