Với chiều dài 505,5m bắc qua hai đỉnh núi ở Thiên Môn Sơn, tỉnh Sơn Đông đây được cho là cầu treo đi bộ dài nhất thế giới.Nguồn link

Thêm trả lời