TTO – Chính quyền tỉnh Khánh Hòa đã quyết định chấm dứt việc xây khách sạn trong danh thắng Hòn Chồng – Hòn Đỏ của Công ty TNHH du lịch sinh thái Hòn Rùa tại vịnh Nha Trang.Nguồn link

Thêm trả lời