TTO – Là ngựa thồ nông sản nên khi lên đường đua, có chú ngựa không chịu chạy, có chú… hất “kỵ sĩ” rơi khỏi lưng rồi mới tung vó đua… nhiệt tình.Nguồn link

Thêm trả lời