TTO – Đồ án quy hoạch chi tiết hai bờ sông Hương, dự án do các chuyên gia Hàn Quốc đã thực hiện suốt gần bốn năm qua, vừa được các đơn vị tư vấn báo cáo lần cuối tại cuộc hội thảo cuối kỳ ở Huế ngày 1-11.Nguồn link

Thêm trả lời