Ở Yamal-Nenets, nơi mang ý nghĩa là Lằn ranh cuối cùng của thế giới, nhiệt độ có thể xuống dưới -50 độ C.Nguồn link

Thêm trả lời