Cụ thể, 2 Phó Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư cần thi tuyển gồm Phó Giám đốc phụ trách xây dựng cơ bản và Phó Giám đốc phụ trách kinh tế đối ngoại, quy hoạch, kế hoạch.

Đối tượng đăng ký dự tuyển là cán bộ, công chức có đủ điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm được quy hoạch chức danh Phó Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư giai đoạn 2015 – 2020 và đang công tác tại đơn vị này thuộc danh sách bắt buộc phải đăng ký dự tuyển.

Cán bộ công chức có đủ điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm được quy hoạch chức danh Phó Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư giai đoạn 2020-2025 đã được Ban Thường vụ Thành ủy phê duyệt được khuyến khích đăng ký thi tuyển.

Trước đó, Đà Nẵng cũng thi tuyển chức danh Giám đốc Sở Xây dựng

Trước đó, Đà Nẵng cũng thi tuyển chức danh Giám đốc Sở Xây dựng

Ngoài ra, cán bộ, công chức không thuộc đối tượng trực tiếp quản lý của Sở Kế hoạch – Đầu tư mà có đủ điều kiện, tiêu chuẩn và nằm trong quy hoạch ở các chức vụ, chức danh tương đương được quyền đăng ký dự tuyển nhưng phải đảm bảo về tiêu chuẩn chính trị theo quy định.

Đối tượng được đề cử dự tuyển là cán bộ, công chức không nằm trong quy hoạch chức danh Phó Giám đốc Sở Kế hoạch – Đầu tư hoặc chức danh tương đương được dự tuyển ở vị trí lãnh đạo, quản lý cao hơn liền kề nếu đảm bảo về tiêu chuẩn chính trị và tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh thi tuyển được tập thể Ban thường vụ Thành ủy đề cử và đồng ý bằng văn bản.

Được biết, hiện Sở Kế hoạch – Đầu tư Đà Nẵng chỉ có một Phó Giám đốc kể từ đầu năm 2018 sau khi 2 Phó giám đốc là ông Huỳnh Phước Thanh nghỉ hưu và ông Trần Phước Sơn chuyển công tác đến Văn phòng UBND TP Đà Nẵng.

Trước đó, Đà Nẵng đã tiến hành thi tuyển nhiều chức danh lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, trong đó, ông Vũ Quang Hùng – Giám đốc Sở Xây dựng cũng được bổ nhiệm sau khi vượt qua cuộc thi tuyển.

Khánh HồngNguồn link

Thêm trả lời