TTO – Đài Loan đang xem xét mở lại thị thực Quan Hồng dành cho khách Việt Nam (kèm theo nhiều điều kiện), trước sức ép sẽ có hàng ngàn khách du lịch hủy tour đến lãnh thổ này.Nguồn link

Thêm trả lời