TTO – Cây thông Noel có chiều cao hơn 20m làm từ hơn 8.000 giỏ hành tăm đang được gấp rút hoàn thiện tại giáo xứ Bình Thuận, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) trước ngày Lễ Giáng sinh 2018.Nguồn link

Thêm trả lời