TTO – 2,4 tỉ đồng cũng là mức bảo hiểm tối đa của một khách trong một vụ. Bên cạnh khoản tiền bồi thường, nạn nhân tử vong cũng được công ty bảo hiểm chi trả toàn bộ dịch vụ hồi hương thi hài cũng như chi phí phát sinh khác.Nguồn link

Thêm trả lời