Trang thông tin điện tử canhdepviet.com được cung cấp với mục đích duy nhất là hỗ trợ khách hàng thu thập thông tin du lịch, đăng ý kiến về các vấn đề liên quan đến du lịch, tham gia các diễn đàn du lịch tương tác cũng như tìm kiếm, đặt chỗ du lịch và không vì mục đích nào khác.

Bạn có thể đăng tin hay đưa ra nhận xét ý kiến của bạn về các địa điểm hay dịch vụ du lịch. Để đăng tin bạn cần tạo tài khoản bằng những các sau:

A. Tạo Tài Khoản

Tạo tài khoản trên Cảnh Đẹp Việt rất dễ dàng, bạn có thể làm theo những bước sau:

  1. Bấm vào “Đăng Ký” trên góc phải của màn hình
  2. Màn hình Đăng Ký mở ra và bạn có 2 lựa chọn
    • Cách 1: Sử dụng tài khoản Facebook: cách này dễ dàng và tiện lợi nhất, bạn chỉ cần bấm vào nút “Đăng nhập với Facebook” và làm theo hướng dẫn
    • Cách 2: tạo tài khoản bằng cách nhập tên, địa chỉ email và mật khẩu của bạn

Rất đơn giản và tiện lợi, bạn đã hoàn thành đăng nhập và có thể đăng tin hay đưa ra ý kiến nhận xét.

B. Đăng Tin Mới


Sau khi bạn đã tạo tài khoản thì việc đăng tin mới rất đơn giản, bạn bấm vào “Đăng Tin Ảnh Mới” trên góc phải để màn hình đăng tin mới hiện ra, sau đó bạn nhập các thông tin theo hướng dẫn và lưu ý những điểm sau:

Thông Tin Cần Có:  Đây là 3 thông tin bắt buộc phải có để có thể hoàn thành việc đăng một tin mới

1. Chuyên mục: bạn phải chọn một chuyên mục cho tin bạn đăng

  2. Tên hoặc chủ đề: tin đăng nào cũng cần có chủ đề

3. Nội dung: bạn cần nhập nội dung cho tin

Đây là 3 thông tin cần có để có thể hoàn thành việc đăng tin một tin mới, các thông tin khác như: địa chỉ, ảnh minh họa, thông tin liên lạc, … bạn có thể tùy chọn. Nhưng thông tin càng chi tiết thì tin đăng càng hấp dẫn hơn.

Sau khi điền các thông tin đầy đủ thì bạn cần đánh dấu vào nút đồng ý với các Điều Khoản Sử Dụng của Cảnh Đẹp Việt trước khi bạn bấm nút “Xem thử”.

Sau khi xem thử nếu hài lòng với các thông tin bạn đã nhập thì bạn có thể bấm nút “Đăng Tin” và tin của bạn đã được đăng.

Rất đơn giản như vậy!

Tạo tài khoản để đang tin