TTO – Ngày 16-2, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô (BTDTCĐ) Huế đã khởi công dự án tu bổ, phục hồi và tôn tạo di tích điện Kiến Trung, một trong những công trình kiến trúc quan trọng thuộc khu vực Tử Cấm Thành – Đại Nội Huế.Nguồn link

Thêm trả lời