TTO – UBND TP Hà Nội quyết định miễn phí xe buýt cho phóng viên trong nước và quốc tế có thẻ tác nghiệp Hội nghị thượng đỉnh Mỹ – Triều từ ngày 25-2 đến hết ngày 2-3.Nguồn link

Thêm trả lời