TTO – UBND huyện Tuy Phong giao phòng tư pháp nghiên cứu, củng cố hồ sơ xử lý vi phạm hành chính mà UBND xã Bình Thạnh đã lập đối với hành vi của ông Cao Văn Cư để chuyển sang cơ quan công an điều tra.Nguồn link

Thêm trả lời