TTO – Trong chính sách visa mới của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, quy định về visa cho Việt Nam có nhiều đổi mới, cụ thể cho công dân Hà Nội, TP. HCM và Đà Nẵng. Ở Đông Nam Á, hiện có Singapore, Thái Lan, Brunei và Indonesia được miễn visa Hàn Quốc.Nguồn link

Thêm trả lời