TTO – Nha Trang đã được đầu tư 93,6 triệu USD để thực hiện dự án Cải thiện vệ sinh môi trường TP. Thế nhưng, ngày 18-11, khi vừa có mưa lớn, TP đã bị ngập cục bộ nhiều nơi. Vì sao?Nguồn link

Thêm trả lời