TTO – Nhị Đặng có cách định nghĩa hai từ “du lịch” thật dễ thương. Với cô, “mỗi lần đi là trải nghiệm như đang yêu ai đó”.Nguồn link

Thêm trả lời