TTO – Kiên trúc độc đáo, hoành tráng cho tới dị làm những ngôi đền, chùa, lăng mộ thêm mầu sắc linh thiêng, huyền bí và cũng là điểm nhấn du lịch của địa phương nơi nó tồn tại.Nguồn link

Thêm trả lời