Mỗi khi mưa bắt đầu rơi, người dân tại con phố nhỏ Neustadt Kunsthofpassage ở thành phố Dresden (Đức) lại có cơ hội thưởng thức những bản nhạc không lời quyến rũ.

Mỗi khi mưa bắt đầu rơi, người dân tại con phố nhỏ Neustadt Kunsthofpassage  ở thành phố Dresden, Đức lại có cơ hội thưởng thức những bản nhạc không lời quyến rũ 

Mỗi khi mưa bắt đầu rơi, người dân tại con phố nhỏ Neustadt Kunsthofpassage  ở thành phố Dresden, Đức lại có cơ hội thưởng thức những bản nhạc không lời quyến rũ Nguồn link

Thêm trả lời