Lâu đài cổ trên núi Alps từng chứng kiến cuộc chiến duy nhất trong thế chiến thứ hai mà quân đồng minh cùng quân đội Đức chiến đấu cùng nhau.Nguồn link

Thêm trả lời