Hàng năm, hàng triệu con cua đỏ trong mùa sinh sản bò khắp những con đường trên đảo Giáng Sinh, Australia.Nguồn link

Thêm trả lời