Thị trấn Baarle có vô số đường biên giới phân chia nơi này thành nhiều phần của Bỉ và Hà Lan.Nguồn link

Thêm trả lời