Quảng Bình chi đậm tiền cho quảng bá du lịch năm 2019 - Ảnh 1.

Hang Sơn Đoòng ở Quảng Bình vẫn là địa điểm du lịch thu hút được du khách nước ngoài trong những năm qua. Ảnh Oxalis

Theo UBND tỉnh Quảng Bình, số tiền chi cho chương trình du lịch 2019 này là hơn 10 tỉ đồng, nhiều nhất từ trước đến nay cho một chương trình quảng bá du lịch trong một năm. 

Trong đó, Quảng Bình nhắm đến mục tiêu quảng bá có chiều sâu và rộng về hang Sơn Đoòng, Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng bằng việc tham dự Hội chợ New York Times Travel show và quảng bá du lịch Quảng Bình qua điện ảnh Hollywood tại Mỹ, xây dựng bộ clip quảng bá về du lịch Quảng Bình mới…

Ngoài ra, Quảng Bình muốn nâng cao chất lượng nhân lực du lịch, xây dựng các nhà hàng đạt chuẩn phục vụ khách theo tiêu chuẩn VTOS, nâng cao kỹ năng du lịch cho các hộ kinh doanh tại khu vực Phong Nha – Kẻ Bàng… hướng đến mục tiêu đón 4,3 triệu lượt khách du lịch trong năm 2019.Nguồn link

Thêm trả lời