TTO – Các bãi biển tuyệt đẹp ở Đông Nam Á đang là điểm thu hút hàng trăm ngàn du khách ghé thăm mỗi ngày, mang lại nhiều cơ hội lẫn thách thức cho công tác quản lý, phát triển.Nguồn link

Thêm trả lời