TTO – Xuân gõ cửa trên từng nếp nhà cũng là lúc hoa mận bung nở. Ai lỡ một lần say đắm với Mộc Châu chẳng thể nào bỏ lỡ mùa hoa mận đặc trưng chỉ có riêng ở mảnh đất này.Nguồn link

Thêm trả lời