Tự nhận là “Tây ngố”, cô gái Việt kiều thấy người Việt Nam sống vui nhất thế giới, và tiết lộ mình thích ăn trứng vịt lộn, trà sữa…Nguồn link

Thêm trả lời