Tại Mason Wing Walking Academy, bạn có thể trải nghiệm cảm giác đi trên nóc hoặc cánh máy bay như trong các bộ phim hành động.Nguồn link

Thêm trả lời